Best vocal coach Stockholm - Female session singer - Rock voice lessons, Voice coach, Top rock vocalist

sångpedagog stockholm.png

TOP VOCAL COACH FROM ITALY, NOW IN STOCKHOLM. SOUNDPROOF REHEARSAL ROOM IN HAMMARBYHöJDEN johanneshov. CONTEMPORARY MUSIC. BEST ROCK VOICE TEACHER. SUPPORTER OF LGBTQ+ COMMUNITY. ÖVRIGA VOCAL COACH FRÅN ITALIEN, NU I STOCKHOLM. SOUNDPROOF repokal studio I HAMMARBYHöJDEN. SAMTIDIG MUSIK. BÄSTA RÖSTLäRARE. STÖDARE AV lgBTQ + GEMENSKAP.

Modern cutting-edge singing method, effective for beginners and for seasoned singers. How can I find a good voice teacher in Stockholm? There is a new teacher from Italy, she's a certified vocal coach, experienced in pop and rock voice, metal and extreme voices. Her method is so effective and her attitude so kind, you will learn a lot and have so much fun. 

Sweden Vocal Lab is her newborn promising school of vocals. Pupils are coming there from all over Stockholm County and further. On January 2021 it will start a new groundbreaking course, to become a complete singer, which means not only mastering your vocal technique, but also being aware of the rythm and style of the songs you're singing, interpretation, sightsinging and much more. With this course you'll be able to speak the same language of the other musicians and you'll be considered a professional, prepared musician on par.

Sweden Vocal Lab is the best choice for those who want to learn how to sing well, achieve an awesome timbre, hit high notes with no difficulty, get a modern voice, find their real timbre, which is not the one you think it is when you sing without a proper technique. You'll learn warm up excercises, SOVTE, how to stay on the stage, prepare your auditions, record your demo songs, use cubase, modern singing excercises. Here you find the most prepared teacher, directly from Italy. Italian singers and methods are the best in the world.

Method influenced by the best vocal coaches in the world, such as: Brett Manning, Seth Riggs, Renee Grant-Williams, Carl Cole, Ken Tamplin, Melissa Cross and based on EVT Estill Voice Training (Voicecraft).

Want to know more about Sweden Vocal Lab and this italian vocal coach? Visit the website or just drop them a message!

Modern banbrytande sångmetod, effektiv för nybörjare och för expertsångare. Hur kan jag hitta en bra röstlärare i Stockholm? Det finns en ny lärare från Italien, hon är en certifierad vokalcoach, med erfarenhet av pop- och rockröst, metal och extrema röster. Hennes metod är så effektiv och hennes attityd så snäll att du kommer att lära dig mycket och ha så mycket kul. Sweden Vocal Lab är hennes nyfödda lovande sångskola. Elever kommer dit från hela Stockholms län och vidare. I januari 2021 startar det en ny banbrytande kurs, att bli en komplett sångare, vilket innebär att du inte bara behärskar din sångteknik utan också är medveten om rytmen och stilen på de sånger du sjunger, tolkar, ser och mycket mer. Med den här kursen kommer du att kunna tala samma språk som de andra musikerna och du kommer att betraktas som en professionell, förberedd musiker på nivå. Sweden Vocal Lab är det bästa valet för dem som vill lära sig att sjunga bra, uppnå en fantastisk klang, slå höga toner utan svårighet, få en modern röst, hitta sin riktiga klang, som inte är den du tror det är när du sjunger utan en ordentlig teknik. Du lär dig uppvärmningsövningar, SOVTE, hur du stannar på scenen, förbereder dina auditions, spelar in dina demo-låtar, använder cubase, moderna sångövningar. Här hittar du den mest förberedda läraren, direkt från Italien. Italienska sångare och metoder är de bästa i världen. Metod påverkad av de bästa sångtränarna i världen, såsom: Brett Manning, Seth Riggs, Renee Grant-Williams, Carl Cole, Ken Tamplin, Melissa Cross och baserad på EVT Estill Voice Training (Voicecraft). </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> Vill du veta mer om Sweden Vocal Lab och denna italienska vokalcoach? Besök webbplatsen eller skicka bara ett meddelande till dem!